AYURVEDA

AYURVEDA

Vad är ayurveda?

Ayurveda betyder vetenskapen om livet. Inom ayurveda anses kropp, själ, tankar och känslor vara en holistisk helhet. Det är ett västerländsk medicinskt system som praktiserats i Indien i mer än 5000 år. Den ayurvediska medicicnen är numera en integrerad del av offentlig vård i Indien.

Ayurveda ser på allt i vår värld som olika kombinationen av de femgrundläggande elementen: jord, vatten, eld, luft och rymd. Dessa element finns i alla existerande ting, även människor och ger oss vår unika karaktär dvs vilken dosha man tillhör.


Din dosha

De tre doshorna, vata, pitta och kapha kan beskrivas som tre grundläggande karaktärerna vi bär på. När vår livsstil inte harmoniserar med dessa tre, kommer vi lätt i obalans och sjukdomar kan få fäste. För att få veta din dosha och vad du behöver för att komma i balans, till ditt bästa jag rekommenderar jag en ayurvedisk hälsokonsultation.

Boka en hälsokonsultation

Vi går igenom din nuvarande hälsosituation, dels genom frågor men även genom pulstagning. Vi fastställer vilken som är din grunddosha: vata, pitta eller kapha, samt vilka eventuella obalanser som finns. Du får sedan ayurvediska råd om kost, livstilsförändring samt rekommendationer om huskurer och eventuella örtpreparat som kan vara bra för ditt

hälsotillstånd.


Varför göra en ayurvedisk hälsokonsultation?

Personer med olika sorters besvär söker sig till allt mer till alternativa behandlingsmetoder då den vanliga sjukhusvården inte ger så många alternativ. Ofta är det stressrelaterat, utbrändhet, sömnbesvär. Vanligt är också problem med magen, matsmältningen.


En konsultation tar ungefär 90 minuter.

VILL DU VETA MER?


Kontakta mig för frågor. Vill du läsa mer om ayurveda rekommenderar jag www.rasayana.se, det är min lärare och mentor dr Sangeeta Balaprakashs hemsida.